Sponsored Satellite Symposia

Sponsored Satellite Symposia

Thursday, 19 April 2018
00.01 - 23.59
WCO-IOF-ESCEO
Friday, 20 April 2018
00.01 - 23.59
WCO-IOF-ESCEO
08.00 - 09.00
Auditorium A
AVAILABLE INDUSTRY-SPONSORED BREAKFAST SYMPOSIUM
08.00 - 09.00
Auditorium B
AVAILABLE INDUSTRY-SPONSORED BREAKFAST SYMPOSIUM
Saturday, 21 April 2018
00.01 - 23.59
WCO-IOF-ESCEO
08.00 - 09.00
Auditorium A
AVAILABLE INDUSTRY-SPONSORED BREAKFAST SYMPOSIUM
08.00 - 09.00
Auditorium B
AVAILABLE INDUSTRY-SPONSORED BREAKFAST SYMPOSIUM
17.00 - 18.30
Auditorium A
AVAILABLE INDUSTRY-SPONSORED SYMPOSIUM
Sunday, 22 April 2018
00.01 - 23.59
WCO-IOF-ESCEO
08.00 - 09.00
Auditorium B
AVAILABLE INDUSTRY-SPONSORED BREAKFAST SYMPOSIUM